Wednesday, 20/10/2021 - 08:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thị Trấn Tân Dân

Kế hoạch thực hiên công tac chuyên môn tháng 3/2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TT TÂN DÂN                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

 

             Số:10/KH-THCS                                                             Tân Dân, ngày 01 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác chuyên môn tháng 3 năm 2019

 

Căn cứ Chương trình công tác số 63/CTr-PGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2019 của phòng GD&ĐT Yên Dũng về Chương trình công tác tháng 3 năm 2019;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của nhà trường;

Trường THCS thị trấn Tân Dân xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn tháng 3 năm 2019 như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG.

1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niêm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh(26/3/1931 – 26/3/2019), các hoạt động tháng Thanh niên.

2. Duy trì tốt kỷ cương, nền nếp dạy và học, duy trì tốt sỹ số học sinh. Tăng cường các hoạt động chuyên môn trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ.

1.Phát động thi đua chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, ngày Thành lập Đoàn 26/3:

- Tổ chức GV tham gia đăng ký giờ dạy tốt, học sinh đăng ký giờ học tốt.

- Tổ chức Hội giảng, thi GVDG cấp trường năm học 2018-2019 mỗi GV tham gia dạy 01 tiết. Thời gian tổ chức 11/03/2019 đến 23/3/.

- Phát động GV làm đồ dùng dạy học. Mỗi GV tham gia làm ít nhất 01 đồ dùng dạy học, đảm bảo tính sang tạo, hiệu quả. Thời gian nộp sáng ngày 11/3/2019 (đ/c Luyến nhận)

2.Chỉ đạo các tổ chuyên môn chuẩn bị các điều kiện tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện chu kỳ 2018-2020 vòng thi năng lực dự kiến tổ chức tháng 4/2019.

3. Tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2018-2019 theo môdunTHCS15.

4. Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên thông qua hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học tại trường.

5. Tổ chức cho học sinh ôn tập và tổ chức tốt khảo sát tháng 03/2019 đối với các môn: Toán, Ngữ văn, T.Anh từ lớp 6 đến lớp 9, hóa 9.

Thời gian tổ chức: +/ Ngày 05/3/2019- Từ 13 giờ 30 phút 15 giờ môn Toán; từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ môn T.Anh.

+/ Ngày 06/3/2019- Từ 13 giờ 30 phút 15 giờ môn ngữ văn; từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ môn Hóa 9.

6. Tổ chức ôn tập cho học sinh chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ II theo kế hoạch của PGD đối với khối 6,7,8; rèn kỹ năng làm bài thi tuyển sinh lớp 10 lần 1 đối với học sinh lớp 9.

7. Thành lập đội tuyển, tổ chức tập luyện cho học sinh tham gia Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp huyện năm học 2018-2019. Thời gian dự thi 28,29/3/2019, tại Hội trường UBND huyện Yên Dũng.

8. Tiếp tục tổ chức ôn tập cho học sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ huyện Yên Dũng năm 2019 và tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII năm 2019. Thời gian thi cấp huyện 19/03/2019, thi cấp tỉnh dự kiến tháng 04/2019.

9. Kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ trường học và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên và đi vào hoạt động có hiệu quả.

10. Tổ chức cho học sinh tham gia dự thi môn bóng rổ cấp tỉnh năm học 2018-2019. Thời gian thi đấu từ ngày 04/3/2019 đến hết ngày 08/3/2019, tại trường CĐSP Ngô Gia Tự Bắc Giang.

11. Tổ chức tốt công tác động viên những học sinh tham gia dự thi HSG văn hóa cấp tỉnh năm học 2018-2019(16/03/2019).

12. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chương trình dạy học các môn theo quy định. Thực hiện nghiêm túc chương trình học kỳ II theo đúng quy định. Tổ chức thực hiện tốt công tác phụ đạo, ôn tập bồi dưỡng HS, hoạt động các câu lạc bộ các môn VH, Tiếng Anh, TDTT … nâng cao chất lượng giáo dục.

13. Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng đồ dùng dạy học trong quá trình lên lớp.

14. Thực hiện công tác kiểm tra:

Kiểm tra đánh giá thường xuyên (chuyên đề) hồ sơ, sổ sách giáo viên theo quy định của nhà trường; kiểm tra chuyên đề, toàn diện của nhà trường, tổ chuyên môn về việc thực hiện công tác chuyên môn.(KT toàn diện : Cao Thị Ước, Hà Thị Luyến)

15. Bồi dưỡng HSG khối 6, 7,8, phụ đạo học sinh yếu, kém.

16. Tổ chức thi thử HSG lần 2. Thành lập đội tuyển chính thức học sinh tham gia dự thi HSG cấp huyện năm học 2018-2019. Thời gian dự thi 14 giờ ngày 21,22/3/2019.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn tháng 3 năm 2019, đề nghị các, bộ phận, tổ CM , giáo viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc.

 

Nơi nhận:                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các bộ phận, tổ CM;

- BGH;

- Lưu: VT.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Nguyễn Xuân Cường

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 10 : 57
Năm 2021 : 701